:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
ศุกร์อธิษฐาน
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมใจกันอธิษฐานฟื้นฟู เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เราต่างร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า และนับพระพรมากมายที่พระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานในช่วงที่ผ่านมา บรรยากาศการอธิษฐานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความเชื่อ  อบอวลด้วยความรัก ทุกคนต่างอธิษฐานเผื่อกันและกัน และไม่เพียงแต่เราคาดหวังเห็นการอวยพรมาถึงคริสตจักรของเราเท่านั้น แต่เราทั้งหลายคาดหวังให้พระพรของพระเจ้าไปถึงคนไทยทุกคนด้วย เราเชื่อว่าเมื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นก็จะเห็นการอวยพระพรของพระเจ้า
ทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกัน “สร้างประวัติศาสตร์ใหม่” ให้มีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นกับประเทศไทยผ่านคำอธิษฐาน ที่เราจะรวมพลังกันอธิษฐาน 40 วันแห่งการอธิษฐานอดอาหาร ร่วมกับเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย (Bless Thailand Prayer Network) ในวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน นี้

Happy 3D : ความสุขสามมิติ
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงาน Happy 3D : ความสุขสามมิติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2009 ที่ผ่านมา ในงานนี้คุณมณฑป(ไก่) วรยิ่งยง ได้มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน โดยนำเพลงพิเศษที่ไพเราะและมีความหมายดีๆ มาร้องให้กับพี่น้องและเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานในวันนั้น และ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "พระเจ้า...สันติสุขที่แท้จริง" ที่เราทุกคนสามารถพบได้ และในช่วงบ่ายยังมีผู้รู้ด้านพลศึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเราอีกด้วย

ส่งสมาชิกคริสตจักรฯ ไปต่างประเทศ
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 คุณอาทร นกแก้ว สมาชิกของคริสตจักรฯ ได้เดินทางไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา 1 ปี มีญาติมิตรและพี่น้องไปส่งพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น การหนุนน้ำใจ และความชื่นชมยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ของคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ระหว่าง คุณรติยา แตงกวา และ คุณวรชัย มณฑาทิพย์กุล ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2009 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ในงานนี้ ญาติมิตรของทั้งสองฝ่ายและพี่น้องในคริสตจักรมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างมากมาย

เยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งพันธสัญญา
อ.ดร.รังสรรค์ สุกันทา ได้ไปเยี่ยมเยียนและเทศนาที่ คริสตจักรแห่งพันธสัญญา (Church of Covenant) ณ อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 บรรยากาศการนมัสการเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี และการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำเทศนาเรื่อง "ลักษณะคนที่ก้าวหน้าในการรับใช้" ได้หนุนใจและท้าทายพี่น้องที่คริสตจักรแห่งพันธสัญญาให้มุ่งมั่นตั้งใจ และอาสาสมัครรับใช้ร่วมกัน เพื่อให้คริสตจักรเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปในทุกด้าน

เยี่ยมชมละคร "ทางเลือก"
ทีมงานคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพพาเพื่อนใหม่ไปชมการแสดงละครเรื่อง "ทางเลือก" ที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (BSC) โดยสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 ทุกๆ ฉากในละครสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ได้ชม ซึ่งในครั้งนี้มีเพื่อนใหม่หลายคนได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์จากการชมละครในครั้งนี้ด้วย

คริสตจักรสร้างสรรค์ ร่วมใจอธิษฐานฟื้นฟู
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมใจกันอธิษฐานฟื้นฟู เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2009 ที่ผ่านมา ในการอธิษฐานครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้พบกับการนมัสการฟื้นฟู การอธิษฐานที่ร้อนรน ได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้า และรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เราต่างก็ชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า เพราะในการอธิษฐานครั้งนี้มีเพื่อนใหม่มาร่วมอธิษฐาน และได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วย

ทีมลูกเรือดูโลสเยี่ยมเยียน คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ดร.รังสรรค์ สุกันทา และ อ.สุปรียา สุกันทา ให้การต้อนรับทีมลูกเรือดูโลส ที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ในวันนั้น ผู้มาร่วมประชุมได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับพันธกิจของเรือดูโลส ซึ่งเป็นเรือหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีลูกเรือจำนวน 350 คน จาก 50 ประเทศที่เดินทางไปทำพันธกิจ เพื่อสื่อสารความรักของ
พระเจ้าไปยังท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก ทีมลูกเรือดูโลสได้แสดงละครเพื่อหนุนใจพี่น้องให้พึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน รวมทั้ง
ได้แบ่งปันถึงประสบการณ์ชีวิต ทั้งด้านการรับใช้พระเจ้าบนเรือดูโลส และประสบการณ์อัศจรรย์ของพี่น้องชาวอินเดียที่มาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์และในโอกาสนี้ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ"ชีวิตใหม่ก้าวไกลสู่ความดีเลิศ" ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้รับการหนุนน้ำใจที่จะพัฒนาชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ และต่างมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้า เพื่อจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

เปิดอาคารสำนักงานของคริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารสำนักงานของคริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดพิธีการนมัสการพระเจ้าเพื่อเปิดใช้สำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2009 โดยมีผู้นำคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดี ทำให้่พี่น้องสมาชิกและคณะผู้นำได้รับการหนุนใจอย่างมาก

ตามหาเพื่อนใหม่ มิตรภาพแท้ ในงาน Friend's Day
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ จัดการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เพื่อนแท้... Friendship Forever" และได้ประกาศผลการประกวดในงาน Friend's Day เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2009 ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองของเพื่อนๆ ที่ร่วมเล่นเกม และรับฟังเพลงพิเศษ ในงานนี้ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การแสดงออกของเพื่อนแท้" ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่มีประโยชน์มากในการสานสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ เพื่อให้ความเป็นเพื่อนเกิดความผูกพันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ เพื่อนหลายคนได้เปิดใจต้อนรับเพื่อนใหม่ คือ พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตด้วย

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษยาภิบาลที่จบปริญญาเอก สาขาพันธกิจ (D.Min)
อ.ดร.รังสรรค์ สุกันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศจ.ดร.สุรพล ภูประพันธ์ ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 2 สามย่าน และ ดร.สมใจ รักษาศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความเชื่อ (คณะแบ๊บติสต์) และผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพันธกิจ (D.Min.) จาก Wyclif University & Theological Seminary โดยได้จัดการนมัสการเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 16.00 น. ณ พระวิหาร คริสตจักรที่ 2 สามย่าน

รวมพลังอธิษฐาน ณ ภูเขาอธิษฐานชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2009 ที่ผ่านมา พวกเราชาวคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้รวมพลังอธิษฐาน ณ ภูเขาอธิษฐานชลบุรี ในการอธิษฐานครั้งนี้ทุกคนต่างเตรียมตัว และคาดหวังเต็มที่ที่จะพบการทรงสถิตและการฟังเสียงของพระเจ้า ซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวัง เพราะทุกคนสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดทั้งวัน บางคนได้รับประสบการณ์บัพติศมาในพระวิญญาณเป็นครั้งแรก นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและชื่นชมยินดีในพระเจ้ากันถ้วนหน้า ทั้งนี้ทุกคนต่างสัญญาต่อกันและกันว่าจะรักษาชีวิตแห่งการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
ศุกร์อธิษฐาน
Happy 3D:ความสุขสามมิติ
ส่งสมาชิกคริสตจักรฯ ไปต่างประเทศ
ร่วมแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่
เยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งพันธสัญญา
เยี่ยมชมละคร "ทางเลือก"
คริสตจักรสร้างสรรค์
ร่วมใจอธิษฐานฟื้นฟู
ทีมลูกเรือดูโลสเยี่ยมเยียน
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ
เปิดอาคารสำนักงานของ
คริสตจักรสร้างสรรค์
เชียงใหม่
ตามหาเพื่อนใหม่ มิตรภาพแท้
ในงาน Friend's Day
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ศิษยาภิบาลที่จบปริญญา
เอก สาขาพันธกิจ (D.Min)
รวมพลังอธิษฐาน
ณ ภูเขาอธิษฐานชลบุรี
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com