:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
Friend’s Day 2010 “เพื่อนกันตลอดกาล” (Friendship Forever)
ในปี 2010 นี้ คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพมีการจัดงาน Friend’s Day ขึ้นเป็นโอกาสพิเศษต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ ในหัวข้อ “เพื่อนกันตลอดกาล” (Friendship Forever) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรักตามแบบพระคัมภีร์ต่อเพื่อนของตน และเป็นโอกาสที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าต่อคนรอบข้าง
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 งาน “เพื่อนกันตลอดกาล” ตอน 1 “เพื่อนแท้…ซื้อไม่ได้” ทางคริสตจักรได้รับเกียรติจากศิลปิน “เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่” หรือ เบน วงไซเลนท์สครีม (อดีตนักร้องนำวงเกียร์ไนท์) ร่วมขับร้องบทเพลงคริสเตียนแสนไพเราะ และแบ่งปันประสบการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา
ผู้ที่มาร่วมงานเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ผ่านการเล่นเกม “ตามหาเพื่อน” การบันทึกภาพสุดประทับใจร่วมกับเบน และ เพื่อน ๆ ที่ซุ้มถ่ายภาพแสนน่ารัก การชมละครสั้นบนเวที “เรื่องวุ่น ๆ ของผู้หญิงวุ่นวาย ตอน 1” และการรับฟังคำบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระเยซูคริสต์…เพื่อนแท้ที่ไม่ต้องซื้อ” ในครั้งนี้ มีเพื่อนใหม่มาร่วมงาน 50 คน และมีเพื่อนใหม่มากมายได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนแท้
บรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นแบบนี้ยังไม่สิ้นสุด ขอเชิญทุกท่านพบกับมิตรภาพ รอยยิ้ม และความสุข ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2010 งาน “เพื่อนกันตลอดกาล” ตอน 2 “ให้เพื่อนได้อยู่แล้ว” (ฟรีตลอดรายการ)

การนมัสการอธิษฐานขอการอวยพรเพื่อประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้เข้าร่วม “การนมัสการอธิษฐานขอการอวยพรเพื่อประเทศไทย” ร่วมกับพี่น้องคริสต์ศาสนิกชนไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ถนนราชดำริ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้มาเป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีคริสต์ศาสนิกชนจากทุกคณะ สังกัด นิกาย มารวมพลัง ประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกันนมัสการอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้ามายังประเทศไทยที่รักยิ่งของเราทุกคน
คริสต์ศาสนิกชนได้เริ่มพิธีด้วยการจุดเทียนพิธี และอธิษฐาน อัญเชิญพระวจนะ โดยท่าน ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรแตสแตนท์แห่งประเทศไทย จากนั้นผู้นำจากทุกคณะ นิกาย ได้นำอธิษฐานเผื่อประเทศไทยในประเด็นต่างๆ อาทิ การอธิษฐานขอให้ประเทศไทยกลับสู่สภาพดี มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ขอการประโลมใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ สูญเสีย ขอความรักและการให้อภัยต่อกัน ทูลขอพระพรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ อธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพลิกฟื้นประเทศให้กลับสู่สภาพดี และขอพระพร การทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อประเทศไทยจะมีทางออก พ้นจากสภาวะวิฤตก้าวไปสู่ความสงบสันติ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้ว พี่น้องคริสเตียนได้ร่วมกันเดินอธิษฐานขอการอวยพรเพื่อประเทศไทย โดยเริ่มเดินจากบริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ผ่านไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สี่พระยา สีลม คอนแวน และไปนมัสการร่วมพระเจ้าร่วมกันที่คริสตจักรไคร้ตเชิช
สดด. 133:1-3 “ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์”

1 ปีแห่งพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ จัดรายการพิเศษขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของคริสตจักร ในงานมีการประมวลภาพกิจกรรม ความประทับใจ ที่ได้ทำร่วมกันในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา มีการแสดงละครจำลองเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การหาสถานนมัสการ บรรยากาศการร่วมกันรับใช้และได้ออกไปแบ่งปันพระคุณความรักของพระเจ้า จนเป็นเหตุให้หลายคนได้รับพระพรและเดินติดตามพระเจ้า อีกทั้งสมาชิกหลายท่านก็ได้ค้นพบของประทานของตนเอง และมีส่วนร่วมรับใช้
ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระคุณ การทรงนำ การดูแล และการจัดเตรียมของพระเจ้า ในตลอดปีที่ผ่านมา หลายท่านได้แบ่งปันพระพรถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต บรรยากาศความรัก ความผูกพันในครอบครัวแห่งนี้ และโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมกันรับใช้พระเจ้า ซึ่งเป็นตามค่านิยมหลักของคริสตจักรที่ว่า "เชื่อฟังพระคำ ทำตามพระคริสต์ มีชีวิตเสริมสร้างพระกาย มีเป้าหมายรับใช้ดีเลิศ"
เราทั้งหลายเชื่อว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตตามแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วนั้น พระองค์จะทรงนำ และอวยพระพรคริสตจักรของเราในอีก 1 ปีข้างหน้า และตลอดไปด้วย เชื่อว่าที่แห่งนี้จะเป็นพระพรนำคนอีกมากมายให้พบกับความรักขององค์พระเยซูคริสต์
“ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซู คริสต์” (ฟป. 1:6)

"มหัศจรรย์ พลังอธิษฐาน"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงาน "มหัศจรรย์ พลังอธิษฐาน" เนื่องในเทศกาลวันเพ็นเทคอสต์ ในงานฉลองด้วยความชื่นชมยินดีนี้มีผู้มาร่วมงาน ร่วมใจกันอธิษฐานอย่างฟื้นฟู และหลายคนได้รับการอธิษฐานเผื่อปัญหาส่วนตัวอย่างเจาะจง ซึ่งต่างก็ได้รับพระพรและมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถ้วนหน้า

สัมมนามหาชล "มหัศจรรย์แห่งนิมิต"
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานสัมมนามหาชล ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งนิมิต” (Miracle of VISION) ณ คริสตจักรมหาชล เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา
โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างมากมาย อาทิ คำบรรยายและคำเทศนาฟื้นฟู จากวิทยากรและผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียน ได้แก่ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) และประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) ศาสนาจารย์ยุทธศักดิ์ ศิริกุล ผู้อำนวยการแคมปัสครูเสดแห่งประเทศไทย และศิษยาภิบาลคริสตจักรมหาพรรังสิต รวมทั้งวิทยากรอีกหลายท่าน ได้แก่ ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, ดร.รังสรรค์ สุกันทา และ อ.สุปรียา สุกันทา
ในช่วงการสัมมนาดังกล่าวยังได้จัดให้มีพิธีเปิดคริสตจักรมหาชล ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.) อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้รับใช้พระเจ้า ศิษยาภิบาล และศิลปินคริสเตียน อาทิ คุณอัญชลี จงคดีกิจ, คุณนันทนา บุญหลง และอีกหลายท่าน มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เสร็จพิธีการก็ต่อด้วยงานเลี้ยงโต๊ะจีนกว่า 40 โต๊ะ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดคริสตจักร และยังมีการจุดพลุอย่างอลังการน่าตื่นตาตื่นใจ
การสัมมนาและพิธีเปิดคริสตจักรในครั้งนี้ผู้เข่าร่วมสัมมนาต่างได้รับพระพรกลับบ้านกันอย่างเต็มเปี่ยม และมีความมุ่งมั่นจะร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งนิมิต เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าเติบโตและเกิดผลในประเทศไทย

"ครอบครัวสุขสันต์...สงกรานต์หรรษา"
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับคริสตจักรมหาชล จัดงาน "ครอบครัวสุขสันต์...สงกรานต์หรรษา" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2010 เวลา 10.00-14.00 น. บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน หรรษา มีสาธิตการละเล่นพื้นบ้านของไทย ประกวดการแต่งกายสีสันสดใส ภายใต้ Concept สงกรานต์หรรษา ในโอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้าอย่างรื่นเริงยินดี ร่วมรับฟังมีคำบรรยายพิเศษครอบครัวสุขสันต์ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข หลังรอบนมัสการมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และอวยพรกันและกันด้วย

"ความสุขแบบพิเศษใส่ไข่ในวันอีสเตอร์"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 2010 ที่ผ่านมา คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับ คริสตจักรมหาชล ได้จัดงาน “ความสุขแบบพิเศษใส่ไข่ในวันอีสเตอร์” เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นเหตุให้มวลมนุษย์ได้รับความสุขที่ถาวรนิรันดร์ ในงานนี้มีเพื่อนใหม่มาร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองจำนวนมาก ทุกโปรแกรมล้วนเติมความสุขแบบพิเศษใส่ไข่ ทำให้ผู้มาร่วมงานเต็มอิ่มกับความสุขกันอย่างถ้วนหน้า อาทิ การนมัสการเฉลิมฉลองยามเช้า การหาไข่อีสเตอร์ การแต่งแต้มสีสันไข่อีสเตอร์ วีดิทัศน์พิเศษวันอีสเตอร์ และการชมภาพยนตร์ "Faith Like Potatoes"

 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
Friend’s Day 2010 “เพื่อนกัน
ตลอดกาล” (Friendship Forever)
การนมัสการอธิษฐานขอการอวยพร
เพื่อประเทศไทย
1 ปีแห่งพระคุณ
"มหัศจรรย์ พลังอธิษฐาน"
สัมมนามหาชล "มหัศจรรย์แห่งนิมิต"
ครอบครัวสุขสันต์...สงกรานต์หรรษา
ความสุขแบบพิเศษใส่ไข่
ในวันอีสเตอร์
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com