:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการโปรแกรม (IPM)
World Vision หรือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เชิญ ดร.รังสรรค์ สุกันทา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการโปรแกรม (IPM) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2010 เวลา 8.30-12.30 น. ณ โรงแรม A-One Bangkok โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 100 คน ในเรื่อง "Strategic Thinking" และ "Time Management"
มิตรภาพไร้พรมแดน ตอนรวมพลคน 4 ภาค
“อบอุ่นด้วยมิตรภาพไร้พรมแดน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง 4 ภาค” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงาน มิตรภาพไร้พรมแดน ตอนรวมพลคน 4 ภาค ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกซุ้มอาหารพื้นเมือง 4 ภาค การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมเอกลักษณ์อันงดงามของแต่ละภาค การประกวดชุดแต่งกายประจำภาค กิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานรู้จักแต่ละภาคมากขึ้น และมีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการรักษามิตรภาพตามแบบพระคัมภีร์ด้วย
"มิตรภาพ" เปรียบดังสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน ไม่จำกัดพรมแดนของพื้นที่ ประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา ดังเช่น "ความรักของพระเจ้า" ที่ไร้พรมแดน ไร้ข้อจำกัด พระองค์ทรงรักเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และทรงปรารถนาให้ผู้เชื่อแต่ละคนได้ส่งผ่านความรัก มิตรภาพแท้ไปสู่คนรอบข้างด้วย
ละครทางเลือก ปี 2010
ทีมงานคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพพาเพื่อนใหม่ไปชมการแสดงละครเรื่อง ทางเลือก ละครสะท้อนชีวิตจริงที่เราเลือกได้ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊พติสต์ (BSC) โดยสหคริสตจักรแบ๊พติสต์ในประเทศไทย โดยเข้าชมรอบ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 ทุกๆ ฉาก ในละครสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ได้ชม ซึ่งในครั้งนี้มีเพื่อนใหม่ได้ตัดสินใจ เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านการชมละครครั้งนี้ด้วย
และผู้เชื่อที่ได้รับชมละครต่างก็ได้รับข้อคิดที่ดีในทำให้ตระหนัก เห็นคุณค่าพระคุณความรัก และความรอดที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้มีใจปรารถนาในการแบ่งปันสื่อสารข่าวประเสริฐแห่งความรอด ไปยังคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้พบกับความจริงนี้

"พระเยซูตรัสกับ(โธมัส) ว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา" " [ยอห์น 14:6]

"ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่น ซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้
ไม่ทรงโปรด ให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" [กิจการฯ 4:12]


เราเลือกทางเดินได้ แต่น่าเสียดายที่เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไม่ได้

งานวันแม่ 2010 Love Songs for Mom “เพลงนี้เพื่อแม่”
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับ คริสตจักรมหาชล จัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2010 ณ สถานนมัสการนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 24 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรักต่อคุณแม่ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ Love Songs for Mom “เพลงนี้เพื่อแม่” โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน “เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่” มาร่วมมอบเสียงเพลงแด่คุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมงาน พร้อมกับคริสตจักรเด็กที่มาร่วมมอบเสียงเพลง “รักแม่เท่าฟ้า” นอกจากนี้ ลูกๆ ยังได้นำพวงมาลัยมากราบคุณแม่สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่คุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังคำบรรยายพิเศษจาก ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ ประธานกรรมการบริษัทยูเนี่ยน แพน และผู้ร่วมก่อตั้งคริสตจักรมหาชล ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ความรักของคุณแม่ที่มีต่อครอบครัวและความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เป็นเหตุให้ผู้มาร่วมงานจำนวนนับ 30 กว่าท่านได้ตัดสินใจต้อนรับพระคุณความรักของพระเจ้าในครั้งนี้
ในงานนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายสำหรับผู้มาร่วมงาน ได้แก่ การประกวดภาพถ่ายคู่แม่-ลูก เกมทายใจคู่แม่-ลูก การถ่ายภาพคู่แม่ลูกร่วมกับแกะ และการนวดคลายเส้นฟรี ผู้มาร่วมงานยังได้ร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย บริเวณลานรอบห้องประชุม และได้ลุ้นจับรางวัลหางบัตร สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

สร้างสรรค์กรุงเทพจัดพิธีบัพติศมา
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดพิธีรับบัพติศมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2010 หลังจากเมื่อได้ร่วมกันอธิษฐานยามเช้าแล้ว พวกเราก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้อง 5 คน ที่ได้ตัดสินใจทำตามพระวจนะที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสสั่งไว้ ให้ผู้เชื่อวางใจในพระองค์แสดงความเชื่อภายในใจออกมาเป็นการกระทำ โดยการเข้าพิธีบัพติศมา ซึ่งพี่น้องที่รับบัพติศมาทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้ทำอย่างมีความหมายคือ การเชื่อในเรื่องการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และได้กล่าวปฏิญาณที่จะดำเนินชีวิตใหม่ด้วยชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์ และร่วมรับใช้กับคริสตจักร

พิธีฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คริสตศาสนศาสตร์
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2010 คริสตจักรร่มเกล้ากรุงเทพ ได้จัดพิธีฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คริสตศาสนศาสตร์ (Honorary Doctorate Degree in Divinity) ของ ศจ.ดร.วัลย์ เพชรสงคราม ซึ่งท่านได้รับจาก Wyclif University & Theological Seminary, USA. โดยคณะผู้ร่วมในพิธีการฯ ได้แก่ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร, ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ, ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์, Prof.Dr.Hack Chun Kim, ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล, ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย, ดร.รังสรรค์ สุกันทา, ศจ.ดร.ดิเรก อารยะโกศล, ศจ.ดร.ไพฑูรย์ หัตถมาศ, ศจ.ดร.สุรพล ภูประพันธ์ และ ศจ.ดร.ชนะ ชอง ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ได้เป็นตัวแทนอ่านสาส์นแสดงความยินดีของท่านอธิการบดี Wyclif University & Theological Seminary บรรยากาศในงานเต็มด้วยความชื่นชมยินดีเนื่องจากมีผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียน ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า และพี่น้องคริสเตียนจากทุกสังกัดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชีวิตและงานรับใช้ของ ศจ.ดร.วัลย์ เพชรสงคราม เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราทุกคน

 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้จัดการโปรแกรม (IPM)
มิตรภาพไร้พรมแดน
ตอน รวมพลคน 4 ภาค
ละครทางเลือก ปี 2010
งานวันแม่ 2010 Love Songs for Mom "เพลงนี้เพื่อแม่"
สร้างสรรค์กรุงเทพจัดพิธีบัพติศมา
พิธีฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ คริสตศาสนศาสตร์
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com