:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
คริสต์มาส ฤดูกาลแห่งพระพร (Season of Blessing)
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ จัดงานคริสต์มาส ฤดูกาลแห่งพระพร (Season of blessing) ตลอดเดือนธันวาคม 2011 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและร่วมแบ่งปันพระพร ส่งผ่านสันติสุข ความชื่นชมยินดี นำพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปยังผู้คนอีกมากมาย โดยในแต่ละสัปดาห์ได้มีการจัดงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. พระพรด้านครอบครัว : ครอบครัวเปี่ยมสุข
อาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. พระพรด้านสุขภาพ : อโรคยา อาเมน ! สุขภาพดีเป็นพระพรอันประเสริฐ มีการจัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยทีมบุคคลกรจากศูนย์สาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักบริการอนามัย กรุงเทพมหานคร
อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. พระพรด้านการเงิน : มั่งมีศรีสุข ไม่ทุกข์เพราะ Money...มีกิน มีใช้ มีเก็บ มีแบ่งปัน พร้อมรับฟังคำบรรยายพิเศษจากคุณพิบูลย์ ธนปุระ เจ้าของโครงการหมู่บ้านรุ่งเรือง
อาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. ได้จัดงานคริสต์มาสปาร์ตี้ ประกวดแฟนซี เกมสนุกสนาน และอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความชื่นชมยินดี เป็นกันเอง

"พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น" (ลูกา 2:14)
คริสต์มาสมหัศจรรย์ ปี 2011
เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ เข้าร่วมงาน "คริสต์มาส มหัศจรรย์" (The Wonders of Christmas) ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก สนามกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการชีวิตมหัศจรรย์ (LMM) ซึ่งสนับสนุนการจัดงานโดย คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) ในงานนี้พี่น้องคริสเตียนได้ร่วมใจกันนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ และรับฟังคำหนุนใจ ท้าทายจากพระวจนะพระเจ้า ฟังความจริงแห่งความหวังจาก ศจ.ดร.มัทธิว คูรูวิลลา การอธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วย และมีการแสดงมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งจัดในเย็นวันที่ 10 และ 11 พร้อมกับคำแบ่งปัน หนุนใจ ท้าทายจาก Pastor John Paul Sprecher แห่งพันธกิจ Young Lion Arise
อธิษฐานแห่งชาติประจำปี 2011
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพเข้าร่วมงานอธิษฐานแห่งชาติประจำปี 2011 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางกรุงเทพมหานคร การอธิษฐานในครั้งนี้เป็นการรวมพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องคริสตชนกว่า 10,000 คน จาก 5 องค์กรหลัก ได้แก่ สภาฯ สหกิจ แบ๊บติสต์ คาทอลิก และ เซเว่นเดย์ ได้ร่วมกันนมัสการ อธิษฐานอวยพรประเทศไทย และถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ท้องสนามหลวง สืบเนื่องต่อจากการอธิษฐานอดอาหารเพื่ออวยพรประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคริสตชนไทยที่ได้จัดงานอธิษฐานยิ่งใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งงานนี้มีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตสำหรับพี่น้องที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้อีกด้วย
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ครบรอบ 84 พรรษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศาสนิกชนจาก 5 ศาสนา พร้อมทั้งข้าราชการจากหลายหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไปรวมพลังเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงท้องสนามหลวง และมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่ท้องสนามหลวง โดยมี คุณกุสุมา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มีการกล่าวคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกัน ต่อจากนั้นศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อประกอบพิธีของแต่ละศาสนาถวายพระพรแด่ในหลวง และร่วมกันทำดีด้วยการบริจาคโลหิต
ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟู 2011 "ผู้ชนะในยุคสุดท้าย"
องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ จัดค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟู 2011 เมื่อวันที่ 22-24 ต.ค. 2011 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ โดยค่ายครั้งนี้มีชื่อว่า "ผู้ชนะในยุคสุดท้าย (Victorious in Christ in the End Times)" พี่น้องคริสตจักรสร้างสรรค์จากจังหวัดต่างๆ กว่า 300 คน ได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี รับฟังคำสอนที่ดีเลิศ และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มย่อย การแข่งขันกีฬา การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ และการอบรมพิเศษในโครงการ "โดยพระองค์...เราทำได้" (With Him...We Can) ซึ่งทุกกิจกรรมในค่ายเป็นประโยชน์และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมค่ายครั้งนี้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายสำหรับเด็กๆ "พระเยซู...ซุปเปอร์ฮีโร่ของฉัน" เด็กทุกคนได้รับการเสริมสร้างความเชื่อด้วยเนื้อหาสาระดีๆ และสนุกสนานกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
คริสต์มาส ฤดูกาลแห่งพระพร
(Season of Blessing)
คริสต์มาสมหัศจรรย์ ปี 2011
อธิษฐานแห่งชาติประจำปี 2011
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ครบรอบ 84 พรรษา
ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟู 2011
"ผู้ชนะในยุคสุดท้าย"
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com