:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
คริสต์มาสปาร์ตี้ปี 2012 : Blessings 2 You
ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาส ตอน "Blessings 2 U" ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานด้วยเกม การแสดง การประกวดแฟนซีหมวก บทเพลงไพเราะ รวมทั้งการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาส โดยผู้ร่วมเฉลิมฉลองนับร้อยคนต่างมีความสุขและความชื่นชมยินดีเนื่องในเทศกาลนี้ร่วมกัน
ร่วมอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ เข้าร่วมการอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ซึ่่งจัดโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ณ ลานดนตรี สวนลุมพินี เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการรับใช้ร่วมกันและประสานพลังในการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า โดยมีศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร มิชชันนารี องค์กรคริสเตียนต่างๆ และพี่น้องคริสตชนจากหลายคริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงพิเศษของกลุ่มอนุชนจากเกาหลี การร่วมใจกันนมัสการพระเจ้า สลับการอธิษฐานอวยพรประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ ขอพระเจ้าอวยพรในหลวง และขอการอวยพรในด้านการเมือง การปกครอง เราได้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองบ้านเมือง เจ้าหน้าที่่ ข้าราชการทุกหน่วยงาน อธิษฐานเผื่อกลุ่มทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ กลุ่มอนุชน เยาวชน อธิษฐานเผื่อการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำงานในแวดวงบันเทิง สื่อต่างๆ และการอธิษฐานเผื่อแคมเปญ GOD BLESS YOU ที่คริสเตียนจะร่วมเป็นพระพรต่อประเทศไทย รวมถึงการอธิษฐานเผื่อเยาวชนและหนุ่มสาวคริสเตียนที่จะร่วมเป็นเครือข่าย อาสารับใช้ ผ่านโครงการ iServe เพื่อร่วมพลัง ร่วมเป็น 1 คน ใน 1 แสนคน เพื่อนำคนไทย 1 ล้านคนมารู้จักพระเจ้าในปี 2015
งานพิธีฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของ Wyclif University
ดร.รังสรรค์ และ อ.สุปรียา สุกันทา ได้เข้าร่วมงานพิธีฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของ Wyclif University & Theological Seminary, USA เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ ศจ.ดร.สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์ (Doctor of Ministry) ศจ.ดร.สมหมาย บุตรทุมพันธ์ (Doctor of Ministry) และ Elder Dr.Sang Hoon Nam (Doctor of Divinity) เมื่อวันที่ 27 ตุุลาคม 2012 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ดร.รังสรรค์ สุกันทา เป็นตัวแทนของนักศึกษา Wyclif กล่าวแสดงความยินดีแก่ทั้งสามท่านที่รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ด้วย
สัมมนา “Nurturing YOUR INNER LIFE”
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2012 ทางคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ ซึ่งจัดโดยคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ ในหัวข้อ “Nurturing YOUR INNER LIFE” หรือ “หล่อเลี้ยงวิญญาณจิต บ่มเพาะชีวิตภายใน” โดยท่านวิทยากร อ.เบนนี่ โฮ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร Faith Community ที่เมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับคริสตจักรหลายแห่งในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย ท่านมีภาระใจในงานรับใช้และเทศนาอรรถาธิบายและให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมสมาชิกทุกคนให้พรักพร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์
สัมมนาในครั้งนี้เป็นพระพรมากในการท้าทาย หนุนใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า การพักสงบและฝึกฝนวินัยชีวิตในฝ่ายวิญญาณ เรียนรู้เคล็ดลับในการเสริมสร้างพลังให้เต็มเปี่ยม มีชีวิตที่สดใหม่เสมอ การดูแล พัฒนาลักษณะชีวิตภายในให้เป็นระเบียบ ใส่ใจชีวิตทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ระมัดระวังรักษาแรงจูงใจอย่างถูกต้องเสมอ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์
“ชีวิตภายในเป็นเรื่องของการอุทิศตัว และชีวิตภายนอกเป็นเรื่องของการรับใช้”
วันแม่ ปี 2012 : ตอน “อุ่นไอรักจากแม่...เผื่อแผ่สู่น้อง”
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดงานวันแม่ ปี 2012 : ตอน “อุ่นไอรักจากแม่...เผื่อแผ่สู่น้อง” โดยก่อนวันงาน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2012 ได้จัดกิจกรรม D.I.Y for Mom ให้สมาชิกได้ร่วมทำการ์ดและmของที่ระลึกมอบให้คุณแม่ และมีกิจกรรมหลัก 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ “อุ่นไอรักจากแม่” มีการเทิดพระเกียรติ และอธิษฐานขอพระพรเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ กิจกรรมร่วมทายใจคุณแม่ และการแสดงความรักต่อคุณแม่ที่มาร่วมงาน
และในช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2012 เวลา 16.00-18.30 น. คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตไทย จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักจากแม่...เผื่อแผ่สู่น้อง” ร่วมส่งต่อความรักจากแม่สู่น้องๆ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ด้วยกิจกรรมส่งต่ออุ่นไอรัก เลี้ยงอาหารเย็น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งเงินสดเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนาน บนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ – สภษ. 23:22
วันผู้อภิบาลปี 2012 : ตอน ลั้นลา...ในทุ่งหญ้าเขียวสด
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดงานวันผู้อภิบาล ปี 2012 : ตอน ลั้นลา...ในทุ่งหญ้าเขียวสด ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2012 เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยง โดยมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันก่อนวันงานเพื่อเตรียมพร้อม เตรียมใจ เตรียมชีวิตสู่งาน ลั้นลา...ในทุ่งหญ้าเขียวสด ดังนี้
ร่วมพลัง ร่วมใจ อดอาหารอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า พ.ที่ 18 และ 25 ก.ค. ร่วมกันทั้ง คจ. อย่างน้อย 1 มื้อ เพื่อการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าส่วนตัว อธิษฐานเผื่อกันและกัน อีกทั้งเพื่อการอธิษฐานเผื่อสายสัมพันธ์ผู้ที่เรารักและห่วงใย มีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับพระผู้เลี้ยง และมีมุมให้สมาชิกร่วมเขียนโน๊ต ที่มุมแบ่งปัน “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงอย่างไร” และมุมกำลังใจ “ข้อความหนุนใจพี่น้อง” โดยกิจกรรมหลักแต่ละช่วงก่อนวันงาน คือ สัปดาห์ที่ 1 : 15 กค. สัปดาห์แห่งการนับพระพร ติดสนิทกับพระเจ้าผู้ประทานพร : เพื่อเรียนรู้ในการมีใจขอบพระคุณทุกกรณี และมีวินัยในฝ่ายวิญญาณการเฝ้าเดี่ยว, สัปดาห์ที่ 2 : 22 กค. สัปดาห์แห่งการอธิษฐาน เพื่อติดตามหนุนใจรวบรวมฝูงแกะของพระเจ้า และสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. สัปดาห์แห่งการอิ่มเอมในความรัก พระคุณของพระเจ้า ลั้นลา...ในทุ่งหญ้าเขียวสด มาร่วมกันแสวงหาพระเจ้าสุดใจ ด้วยใจขอบพระคุณ และแสดงความรักหนุนใจกันและกัน สนุกสนานกับกิจกรรมตอบคำถามจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าพระผู้เลี้ยง นอกจากพี่น้องจะได้รับสาระน่ารู้แล้วยังเป็นโอกาสที่ดีในการสามัคคีธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันด้วย ในงานนี้มีพี่น้องหลายท่านที่เรารักห่วงใยได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วย
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ – สดุดี 23:2
งานปาร์ตี้นี้มีแต่เพื่อน ตอน "แจก Like ให้เพื่อน Love"
เย็นวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2012 ณ คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดงานปาร์ตี้นี้มีแต่เพื่อน ตอน "แจก Like ให้เพื่อน Love" บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสีสันของความสนุกสนาน และรอยยิ้มอบอุ่นของบรรดาเพื่อนรัก ที่มาร่วมกันแจก Like ในรายการประกวดภาพถ่ายจากเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษที่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อเพื่อนโดยเฉพาะ นอกจากความเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายแล้ว ยังได้รับฟังข้อคิดและความหมายดีๆ เกี่ยวกับ เพื่อนแท้ ที่ทุกคนต้องการ คือเพื่อนที่สามารถอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงพระเยซูนั่นเอง และที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคือมีเพื่อนใหม่ของพวกเรา ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตอีกด้วย
งานฉลองครบรอบ 3 ปี คจ.สร้างสรรค์กรุงเทพ : CCB 3inOne วันแห่งการเริ่มต้น
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี ชื่องาน “ 3inOne วันแห่งการเริ่มต้น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012 ณ คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ในงานนี้ทุกคนต่างร่วมกันฉลอง 3inOne 1 วันสุดพิเศษ ที่รวม 3 การเริ่มต้นดีๆ ประการแรกคือร่วมระลึกถึงการเริ่มต้นของคริสตจักรสมัยแรก และการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ (Pentecost Day) ประการต่อมาคือระลึกถึงการเริ่มต้นก่อตั้งคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2009 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีเราได้เห็นพระคุณมากมายที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ในคริสตจักรแห่งนี้ และประการสุดท้ายเป็นวันแห่งการเริ่มต้นส่วนตัวของแต่ละคนที่ตั้งใจจะเริ่มต้นในการพัฒนาลักษณะชีวิตในแง่มุมต่างๆ เพื่อเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์
บรรยากาศในงานมีการเฉลิมฉลองร่วมนมัสการฟื้นฟูระลึกถึงวันเพ็นเทคอสต์ การเริ่มต้นของคริสตจักรสมัยแรก มีการดูแล ต้อนรับทักทายอย่างเป็นกันเองในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว มีเกมกิจกรรมสัมพันธ์ที่สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคน การแสดงพิเศษ ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ นอกจากการทำกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคริสตจักรแล้วนั้น เรายังได้มีส่วนร่วมรับใช้กับพี่น้องในพระกายในงานต่างๆ มากมาย คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพมีค่านิยมหลัก คือ “เชื่อฟังพระคำ ทำตามพระคริสต์ มีชีวิตเสริมสร้างพระกาย มีเป้าหมายรับใช้ดีเลิศ” และปิดท้ายด้วยการแบ่งปันพระวจนะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ที่มีเพื่อนใหม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านงานนี้ และขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายท่านได้กลับมาร่วมนมัสการพระเจ้า สามัคคีธรรมร่วมกัน นำมาซึ่งความ ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นและพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ ขอเพียงเราทุกคนรวมพลัง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการดำเนินชีวิตตามพระมหาบัญชา ยึดมั่นในนิมิต เรียนรู้ที่จะรักษาชีวิตในแผนการของพระเจ้า และถ่อมใจพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อการดีทุกอย่างที่เราเริ่มต้นกระทำจะสัมฤทธิ์ผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

"แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" (กิจการ 1:8)
ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 4 : การประกาศอย่างมีประสิทธิผล
องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ จัดค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 4 "สนุกกับการประกาศ : ประกาศอย่างมีประสิทธิผล (Evangelize Effectively)" เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2012 ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อให้สมาชิกรัก และสนุกกับการประกาศพระกิตติคุณ
และมีการอบรม “การประกาศพระคริสต์” ด้วยหลักความจริง 4 ประการ (4 Laws) โดย อ.สุวิทย์ รุ่งกิตติคุณ เลขาธิการองค์การแคมปัสครูเสด ฟอร์ ไคร้ท์ ประเทศไทย (Thailand Campus Crusade for Christ) และชาวค่ายทุกคนได้ฝึกในภาคปฏิบัติด้วย
นอกจากเต็มอิ่มกับคำสอน สนุกกับการประกาศแล้วนั้น ชาวค่ายฯ ยังได้สนุกเพลิดเพลินอยากรับการเสริมสร้างชีวิตทุกด้านด้วยกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย อาทิ การร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องสมาชิกใหม่ที่รับบัพติศมาในน้ำกว่า 20 คน กิจกรรมกีฬาชายหาดสุดมันส์ กิจกรรมกลุ่มคนคล้าย และ Walk Rally อีกทั้งในค่ายครั้งนี้เราได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี ขององค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์อีกด้วย บรรยากาศเต็มด้วยความชื่นชมยินดี มีการประกวดแฟนซี Theme "ครอบครัวสร้างสรรค์ฯ ร่วมกันจับปลา" และมีการแสดงมากมายจากแต่ละคริสตจักร ปิดท้ายด้วยการแสดงน่ารักจากเด็กๆ
เมื่อเรามีใจร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการประกาศและสร้างสาวก และเราจะเห็นชุมชนของพระเจ้าในประเทศไทยทวีคูณจนถึง 1 ล้านคนในปี 2015 นี้อย่างแน่นอน
...แล้วพบกันใหม่ในค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 5 ปี 2013...

งานอีสเตอร์ 2012 "ตายจริง ฟื้นจริง ชนะจริง"
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ จัดงานอีสเตอร์ 2012 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2012 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์ฟื้นคืนพระชนม์ โดยบรรยากาศในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น. ด้วยการชมภาพยนตร์เหตุการณ์หลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และการบรรยายเหตุการณ์จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดย ดร.รังสรรค์ สุกันทา เพื่อท้าทายให้ตอบสนองต่อการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยการออกไปประกาศให้คนทั้งหลายทราบ หลังจากนั้นมีกิจกรรมหาไข่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งเป็นสีสันของเทศกาลอีสเตอร์ ต่อด้วยการร่วมรับประทานอาหารเช้าและการตกแต่งไข่อีสเตอร์
ในรอบนมัสการปกติ มีการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นที่หนุนใจมาก โดย คุณภูริพัฒน์ ภูริวรางกูร (วิศวกรไฟฟ้า) และ อ.พงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ (วิศวกรโยธา) ที่ได้บอกเล่าถึงความจริงของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจและทำการอัศจรรย์ในชีวิตของทั้งสองท่าน และนำชีวิตไปสู่ชัยชนะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำบรรยายที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อศรัทธาตามชื่องานว่า “ตายจริง..ฟื้นจริง..ชนะจริง”

งานศุกร์ประเสริฐ Good Friday 2012
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ จัดงานศุกร์ประเสริฐ Good Friday 2012 ในคืนวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2012 เพื่อร่วมรำลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ในงานมีการตกแต่งสถานที่จำลองบรรยากาศภายในอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูคริสต์ และเปิดวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์จนถึงการสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซาบซึ้งในพระคุณและความรักของพระเยซูที่ทรงยอมแบกรับความบาปเพื่อเราทุกคน ต่อจากนั้นมีพิธีมหาสนิท และฟังคำบรรยายจากพระธรรมมาระโก บทที่ 14-15 โดย ดร.รังสรรค์ สุกันทา ที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์มีผลต่อชีวิตของผู้เชื่ออย่างไร

ดร.รังสรรค์ และ อ.สุปรียา สุกันทา สอนพระวจนะที่มูลนิธิศุภนิมิต
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 ดร.รังสรรค์ และ อ.สุปรียา สุกันทา ได้รับเชิญให้ไปสอนพระวจนะที่มูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) สำนักงานใหญ่ เอกมัย โดย คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.รังสรรค์ และ อ.สุปรียา สุกันทา ได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของมูลนิธิศุภนิมิต และหลังจากนั้นได้สอนพระวจนะเรื่อง "เตรียมพร้อมรับใช้สไตล์พระเยซู"

รักกระจาย.ย..ย...

ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพจัดงาน “รักกระจาย” ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012 เพื่อกระจายความรักของพระเยซูคริสต์ไปสู่ครอบครัว มิตรสหาย และเพื่อนบ้าน โดยเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการจัดกิจกรรมที่คริสตจักรฯ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานได้แบ่งปันความรักให้กันและกันผ่านบทเพลงรัก ประสบการณ์ชีวิต และข้อคิดดีๆ เรื่องความรัก
ในช่วงบ่าย พี่น้องคริสตจักรสร้างสรรค์ฯ และเพื่อนๆ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อกระจายความรักของพระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้ชราที่ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) อันประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการที่นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ชรา รวมถึงการบริจาคทรัพย์สิ่งของ และการเลี้ยงอาหารเย็นผู้ชรา กิจกรรมกระจายรักตลอดวันวาเลนไทน์ผ่านพ้นไปด้วยความอิ่มเอมใจ ก็ด้วยการสนับสนุนของเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน รวมทั้งผู้ร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อผู้ชราทุกท่าน

กจ. 20:35 ข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่อง เพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้ เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อย และระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ”
เทศกาลชีวิตเปี่ยมสุข (Festival of Life 2012 With Joyce Meyer)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012 ทีมงานและสมาชิกคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ เข้าร่วมงาน "เทศกาลชีวิตเปี่ยมสุข" (Festival of Life 2012 With Joyce Meyer) ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กิจกรรมภายในงานนมัสการพระเจ้าและเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าซึ่ง นำสู่ชีวิตที่เปี่ยมสุข ซึ่งมีการนำนมัสการโดยวง ฮีลลิ่ง เพลส และแบ่งปันพระวจนะโดย ศจ.ริค เบเซ็ท ศจ.ดีโน่ ริสโซ่ และอ.จอยซ์ ไมเออร์ และผู้เข้าประชุมยังได้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อประเทศไทย รวมถึงร่วมใจกันถวายทรัพย์เผื่อโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย
ในงานนี้นอกจากพี่น้องคริสเตียนจะได้รับการเติมเต็มความสุขแท้จากพระเจ้า ได้สรรเสริญนมัสการพระเจ้าร่วมกัน แขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่ได้ไปร่วมงานนี้ก็ได้อธิษฐานเปิดใจต้อนรับความรัก และสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์อีกด้วย

ยน. 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์"
ยน 14: 27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย

 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
คริสต์มาสปาร์ตี้ปี 2012 :
Blessings 2 You
ร่วมอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
งานพิธีฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของ Wyclif University
สัมมนา “Nurturing YOUR INNER LIFE”
วันแม่ ปี 2012 : ตอน
“อุ่นไอรักจากแม่...เผื่อแผ่สู่น้อง”
วันผู้อภิบาลปี 2012 : ตอน
ลั้นลา...ในทุ่งหญ้าเขียวสด
งานปาร์ตี้นี้มีแต่เพื่อน ตอน
"แจก Like ให้เพื่อน Love"
งานฉลองครบรอบ 3 ปี
คจ.สร้างสรรค์กรุงเทพ :
CCB 3inOne วันแห่งการเริ่มต้น
ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 4 :
การประกาศอย่างมีประสิทธิผล
งานอีสเตอร์ 2012
"ตายจริง ฟื้นจริง ชนะจริง"
งานศุกร์ประเสริฐ Good Friday 2012
ดร.รังสรรค์ และ อ.สุปรียา สุกันทา
สอนพระวจนะที่มูลนิธิศุภนิมิต
รักกระจาย.ย..ย...
เทศกาลชีวิตเปี่ยมสุข (Festival of Life 2012 With Joyce Meyer)
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com