:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
Christmas of Blessing 2013
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสแห่งการอวยพร เพื่อนำพระพรจากพระเจ้าไปสู่สังคม โดยจัดงานในช่วงตลอด 3 สัปดาห์ต่อเนื่อง ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2013 “เปิดประตูสู่คริสต์มาสแห่งการอวยพร”
วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 2013 จัดงานประกาศคริสต์มาสที่บ้านของสมาชิก มีผู้ร่วมงานกว่า 50 คน และมีเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจมากมายได้อธิษฐานเปิดใจต้อนรับพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2013 “สัมผัสคริสต์มาสแห่งการอวยพร ”
และวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2013 “คริสต์มาสเพื่อคนพิเศษ ”
บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานเพื่อร่วมส่งต่อความสุข ความชื่นชมยินดีให้แก่กันและกัน การแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน สมาชิกต่างเตรียมของที่ระลึกหรือการ์ดอวยพรมอบให้เพื่อส่งต่อความปรารถนาดี ส่งต่อการอวยพร
และในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2013 ทางคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตไทยมอบของขวัญให้เด็กๆ จากชุมชนต่างๆ รอบคริสตจักร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในกิจกรรมโครงการ "เรารักเด็กไทย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญจาก Operation Christmas Child Samaritan’s Purse เพื่อส่งต่อความสุข และแบ่งปันสิ่งดีแก่เด็กๆ ผู้เป็นอนาคตของชาติ มีเด็กๆ มาร่วมงานกว่า 40 คน และช่วงค่ำของวันเดียวกันพี่น้องได้ร่วมสนุกสนานในบรรยากาศแห่งความสุขในการร้องเพลงแครอลลิ่ง อวยพรพี่น้องตามบ้านต่างๆ และอิ่มอร่อยกับอาหาร การดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากเจ้าของบ้าน ได้สามัคคีธรรมด้วยชื่นชมยินดีในข่าวดีแห่งความรอด ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส

ทำดีตามรอยพ่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2013 ทางคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตไทย จัดงาน “ทำดีตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อเป็นโอกาสในการแสดงความรัก การเห็นคุณคุณพ่อทุกท่าน อีกทั้งได้มีการร่วมใจกันแบ่งปันความรัก “ทำดีตามรอยพ่อ” ในกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่ยอดดอย เพื่อบรรเทาภัยหนาว ครั้งที่ 3” โดยได้รวบรวมเสื้อผ้า ผ้าห่ม ฯลฯ ส่งมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.อมก๋อย และ อ.ฮอด

ให้ด้วยรัก เทิดไท้องค์ราชัน
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2013 ทีมงานน้องๆ อนุชนจากคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ และทีมอาสารับใช้ iServe จากองค์กรไทยแลนด์แคมปัสครูเสดฟอร์ไครท์ ร่วมเป็นพระพร เป็น staff อาสารับใช้ ในการจัดเตรียมงาน "ให้ด้วยรัก เทิดไท้องค์ราชัน" ซึ่งจัดโดย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย มูลนิธิแมงป่อง ณ คริสตจักรแห่งความรัก
กิจกรรมในงานมีการมอบถุงให้ด้วยรักกว่า 1000 ถุง เพื่อเป็นพระพรต่อชุมชนต่างๆ มีบูธสอนฝึกอาชีพ บูธเกม การแสดงจากนักร้อง ศิลปิน อาทิ เพียว KPN , แม็ก The Voice Thailand และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

บัพติศมาในน้ำ & รีทรีต 2013
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2013 พี่น้องครอบครัวสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เชื่อใหม่ที่รับบัพติศมาในน้ำ ขอบคุณพระเจ้ามีผู้รับบัพติศมาจำนวน 9 คน และเป็นโอกาสดีที่พี่น้องทุกคนได้ใช้เวลาสามัคคีธรรมร่วมกัน พักผ่อน ณ หาดชะอำใต้ ทานอาหารมื้อพิเศษอิ่มอร่อย อบอุ่นแบบครอบครัว และเที่ยวชม เก็บภาพความประทับใจร่วมกันที่เวเนเซีย หัวหินอีกด้วย ขอบคุณความรักของพระเจ้าที่นำเราทุกคนมาผูกพันเป็นกายในเดียวกันในพระคริสต์

งานพิธีไว้อาลัย อ.จันทนี ทองฐาน (อ.ฝน)
เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2013 พี่น้องจากองค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ และอีกหลายคริสตจักร ได้ร่วมงานพิธีไว้อาลัย อ.จันทนี ทองฐาน (อ.ฝน) ซึ่งได้ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2013 งานพิธีไว้อาลัยได้จัดขึ้น ณ คริสตจักรธรรมประทีบ เชียงใหม่ ผู้เทศนาในงานพิธีไว้อาลัย คือ ศจ.บัณฑิต ดาแว่น ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ ภาคเหนือ และ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ประธานศิษยาภิบาลองค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าโปรดเล้าโลมใจและเสริมกำลังญาติมิตรในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อพึ่งในพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของ อ.ฝน ที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้และสัตย์ซื่อในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อครอบครัว จนมีผลทำให้คนในครอบครัวเชื่อวางใจในพระเจ้าถึง 15 คน

WE CONNECT...พบพระเจ้า พบพี่น้อง
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมกับพี่น้องคริสตจักรต่างๆ จัดการอธิษฐาน นมัสการร่วมกันในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เพื่อเป็นโอกาสในการร่วมแสวงหาพระเจ้า และเฉลิมฉลองอาคารพระนิเวศน์เรือโนอาห์ ภายใต้ชื่อ "WE CONNECT... พบพระเจ้า พบพี่น้อง รวมพลังอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ปฏิบัติการคืนรักและกำลังใจ เริ่มจากคริสตจักรไหลสู่สังคม"
โดยมีพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ คริสตจักรแห่งพันธสัญญา คริสตจักรสานสัมพันธ์ คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ คริสตจักรพลังชีวิต คริสตจักรแห่งสันติภาพ คริสตจักรทรงสถิต คริสตจักรโดยพระคุณ คริสตจักรมหาชล และอีกหลายคริสตจักร
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความชื่นชมยินดี นมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ นำโดยทีมนมัสการเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่องานนี้ ที่ประชุมได้รับการฟื้นฟูด้านชีวิตส่วนตัว และการอธิษฐานเผื่อคริสตจักร และเผื่อประเทศไทย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามพระมหาบัญชา เพื่อนำพระพรและการฟื้นฟูมายังคริสตจักรและส่งต่อการอวยพรทั่วประเทศไทย

ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 5 "Blessing2All รับพระพรถ้วนหน้า"
องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ได้จัดค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 5 ประจำปี 2013 เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2013 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.แม่โจ้ ในหัวข้อ "Blessing2All รับพระพรถ้วนหน้า" ซึ่งมีพี่น้องครอบครัวสร้างสรรค์จากคริสตจักรในจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมค่ายครั้งนี้
คำสอนที่เป็นพรต่อชาวค่ายฯ ได้ท้าทาย หนุนใจให้ทุกคน มั่นใจว่าเราทุกคน คือ บุคคลแห่งพระพร ที่รับพรจากพระเจ้าเพื่อแบ่งปันพระพรต่อผู้อื่น และนอกจากคำสอนที่เป็นพรแล้วนั้น ชาวค่ายฯ ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มคนคล้าย กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ และร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปีของครอบครัวสร้างสรรค์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล ประธานคณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) มาเทศนาและกล่าวอวยพรแก่พี่น้องครอบครัวสร้างสรรค์ และชาวค่ายฯ ได้รับชมการแสดงม่วนๆ จากพี่น้องจังหวัดต่างๆ ที่เตรียมการแสดงอย่างดี และในค่ายครั้งนี้พีน้องต่างได้นำสิ่งของ เครื่องใช้มาแบ่งปันให้กันและกัน เพื่อส่งต่อพระพรถ้วนหน้า ในกิจกรรมสุดพิเศษ "มาแบ่งปั๋นกั๋นเต๊อะ"
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้มีชีวิตเต็มด้วยพระพร และมีชีวิตที่เป็นพรต่อผู้อื่น
 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
Christmas of Blessing 2013
ทำดีตามรอยพ่อ
ให้ด้วยรัก เทิดไท้องค์ราชัน
บัพติศมาในน้ำ & รีทรีต 2013
งานพิธีไว้อาลัย อ.จันทนี ทองฐาน (อ.ฝน)
WE CONNECT...
พบพระเจ้า พบพี่น้อง
ค่ายสร้างสรรค์ฟื้นฟูครั้งที่ 5
"Blessing2All รับพระพรถ้วนหน้า"
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com