:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 2 การล้มลงในความบาปของมนุษย์

สวนเอเดน
พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดน มีต้นไม้นานาชนิดงอกงามเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ และมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่ท่ามกลางสวนนั้น กับต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วย

พระเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ในสวนเอเดน ให้กระทำและรักษาสวนและพระองค์ทรงสั่งแก่มนุษย์นั้นว่า "บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่" (ปฐมกาล 2:8-9, 15-17)
 

บรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหมด มันได้ล่อลวงให้เอวากินผลของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว โดยอ้างว่า เมื่อเธอกินผลจากต้นไม้นั้นแล้ว เธอจะไม่ตาย แต่ผลของต้นไม้นั้นจะทำให้ตาสว่างขึ้น และจะทำให้เธอเป็นเหมือนพระเจ้า

เอวาจึงกินผลไม้นั้นและส่งให้อาดัมกินด้วย เมื่อทั้งคู่กินแล้ว ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น จึงสำนึกว่าตนเองเปลือยกายอยู่ จึงนำใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายไว้ จากนั้นทั้งสองก็ไปหลบพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-7)
 

ในเย็นวันนั้นพระเจ้าทรงเสด็จมาเยี่ยมเยี่ยนเขาเหมือนทุกวัน แต่ไม่พบจึงเรียกหา
พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตรัสถามเขาว่า : "เจ้าอยู่ที่ไหน"
อาดัม : "ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัว เพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงซ่อนตัวเสีย"
พระเจ้า : "ใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกาย เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ"
อาดัม : "หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน"
พระเจ้าตรัสถามเอวาว่า : "เจ้าทำอะไรไป"
เอวา : "งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน"
(ปฐมกาล 3:8-13)
 
พระเจ้าตรัสกับงูว่า : "เพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้ เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวง เจ้าจะต้องเลื้อยไปด้วยท้อง และจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต"
พระเจ้าตรัสแก่เอวาว่า : "เราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้าตั้งครรภ์และคลอดบุตร ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาสามี และเขาจะปกครองตัวเจ้า"
พระเจ้าตรัสแก่อาดัมว่า : "เพราะเหตุที่เจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยา และกินผลไม้ที่เราห้าม แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิต แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้า และเจ้าจะกินพืชต่างๆ ของทุ่งนา เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้ากลับเป็นดินไป เพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน และจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม" (ปฐมกาล 3:14-19)

มนุษย์จึงถูกสาปให้ต้องทำงานหนัก ด้วยเหตุที่เขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
 พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและเอวาสวมปกปิดกาย แล้วทรงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน ให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ถือกำเนิดมานั้น พระเจ้ายังทรงมีพระคุณให้แก่มนุษย์ แม้ว่ามนุษย์จะทำบาป (ปฐมกาล 3:21-23)

ต่อมาเอวาก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อ "คาอิน" และให้กำเนิดน้องชายชื่อ "อาแบล" ในเวลาต่อมาอาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนคาอินเป็นคนทำไร่ไถนา (ปฐมกาล 4:1-2)
 


อยู่มาวันหนึ่ง คาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้า ส่วนอาแบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงแกะมาถวายพระเจ้า พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบล และเครื่องบูชาของเขา คาอินจึงโกรธแค้นนัก (ปฐมกาล 4:3-5)

คาอินโกรธอาแบลที่พระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาของเขามากกว่า จึงหลอกอาเบลไปฆ่าเสียที่ทุ่งนา พระเจ้าทรงรู้และทรงสาปแช่งว่า ต่อไปเมื่อเขาทำนาจะไม่เกิดผลมาก และเขาจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลก นี่เป็นฆาตกรรมครั้งแรกของมนุษย์ (ปฐมกาล 4:8, 12)
 
มนุษย์คู่แรกได้ทำบาปเพราะเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า และส่งผลถึงลูกหลานของเขา ความอิจฉาและความโกรธ ทำให้ลูกของเขาฆ่ากัน และส่งผลให้โลกมีความเสื่อมลง และมีแนวโน้มในการทำบาปมากขึ้น อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com