:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 7 โมเสสผู้ปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้า


มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์ พระองค์ไม่ได้ทรงรู้จักโยเซฟ และเห็นว่าคนอิสราเอลมีจำนวนมากจึงกลัวว่าจะไปสมทบกับข้าศึกมายึดครองแผ่นดิน เขาจึงตั้งนายงานเกณฑ์ให้คนอิสราเอลทำงานหนัก แต่ชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นอีก (อพยพ 1:8-13)

ฟาโรห์เห็นว่าอิสราเอลมีจำนวนมากขึ้น จึงสั่งให้ฆ่าเด็กชายที่เกิดใหม่ทุกคน แต่โมเสสได้ถูกซ่อนไว้จึงรอดพ้นจากการถูกฆ่า แต่เมื่อซ่อนไว้ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงนำโมเสสใส่ตระกร้าสานลอยน้ำไป จนธิดาของฟาโรห์ไปพบเข้า จึงเก็บมาเลี้ยง โดยจ้างหญิงชาวฮีบรู ซึ่งเป็นแม่แท้ๆ ของโมเสส มาเป็นแม่นม

โมเสสจึงได้รับการเลี้ยงดูแบบชาวฮีบรู และได้รับการสอนให้อยู่ในทางของพระเจ้า เมื่อโมเสสเติบโตขึ้น แม่นมก็นำมาถวายพระราชธิดาฟาโรห์ พระนางก็รับเป็นพระราชบุตรของพระนาง (อพยพ 2:1-10)
 

เมื่อโมเสสเติบใหญ่ขึ้น และได้เห็นพวกพี่น้องชาวฮีบรูต้องทำงานหนัก และถูกคนอียิปต์ทำร้าย จึงเข้าไปช่วยและได้ฆ่าคนอียิปต์ตาย โมเสสกลัวความผิดจึงหนีจากอียิปต์ ไปอาศัยอยู่กับคนมีเดียน ครั้นเวลาล่วงมานาน กษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนม์ (อพยพ 2:11-23)

โมเสสเลี้ยงฝูงแกะ เดินทางไปเรื่อยๆ จนถึงภูเขาของพระเจ้า ทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟที่ไม่ไหม้ไฟ เมื่อโมเสสเข้าไปใกล้ พระเจ้าจึงเรียกโมเสส และตรัสว่า "เราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว เราได้ยินเสียงร้องของเขา เพราะการกดขี่ของพวกนายงาน เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเขา เราจึงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ เราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้พาประชากรของเรา คือ ชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต์" (อพยพ 3:1-10)
 

โมเสสจึงกลับไปยังอียิปต์พร้อมกับอาโรนเพื่อเข้าเฝ้าฟาโรห์ และทูลฟาโรห์ว่า "พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า 'จงปล่อยประชากรของเราไป เพื่อเขาจะได้ทำการเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดาร' " แต่ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาไป และยังสั่งให้ทำงานหนักเพิ่มยิ่งขึ้นอีก (อพยพ 5:1-9)

โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์อีกหลายครั้ง แต่ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยพวกเขาไป พระเจ้าจึงให้เกิดภัยพิบัติ 10 ประการขึ้น เพื่อให้ฟาโรห์ยอมที่จะปล่อยชนชาติของพระองค์ไป

1 ภัยพิบัติจากโลหิต : พระเจ้าทรงทำให้แม่น้ำไนท์กลายเป็นเลือดและปลาในแม่น้ำไนท์ก็ตายหมด น้ำเหม็นจนชาวอียิปต์ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นไม่ได้ นอกจากนี้น้ำในที่ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในภาชนะก็เป็นเลือดด้วย (อพยพ 7:17-25)
 
2 ภัยพิบัติจากกบ : เจ็ดวันผ่านไป พระเจ้าทรงทำให้ฝูงกบขึ้นมารังควานทั้งเขตแดน ทั้งแม่น้ำไนท์ ในวัง ห้องบรรทม และบนแท่นบรรทม ในเรือนข้าราชการ และในทุกๆ ที่จนเต็มแผ่นดินอียิปต์ แต่ฟาโรห์ก็ยังมีใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป (อพยพ 8:1-14)

3 ภัยพิบัติจากริ้น : พระเจ้าให้อาโรนเอาไม้เท้าตีฝุ่นดินให้กลายเป็นริ้นพัดไปทั่วประเทศอียิปต์ ฝุ่นดินทั้งหมดก็กลายเป็นริ้นทั่วประเทศอียิปต์ แต่พระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอล (อพยพ 8:15-19)

4 ภัยพิบัติจากเหลือบ : พระเจ้าทรงแบ่งเขตแดนระหว่างคนของพระเจ้าที่เมืองโกเชน กับคนอียิปต์ จากนั้นพระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบ เข้ามารบกวนชาวอียิปต์ แต่ฝูงเหลือบไม่ไปที่เมืองโกเชน เหลือบฝูงใหญ่เข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ และทั่วแผ่นดินอียิปต์ ทำให้แผ่นดินได้รับความเสียหาย่อยยับ แต่พระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอล (อพยพ 8:20-32)

5 ภัยพิบัติกับฝูงสัตว์ : พระเจ้าทรงกระทำให้ฝูงสัตว์ของคนอียิปต์เป็นโรคระบาดร้ายแรงและตายจนหมด แต่สัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัว แต่พระทัยของฟาโรห์ยังแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไป (อพยพ 9:1-7)

6 ภัยพิบัติจากฝี : พระเจ้าให้โมเสสซัดเขม่าจากเตาขึ้นไปในอากาศต่อหน้าฟาโรห์ เขม่านั้นกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นฝีแตกลามทั่วทั้งตัวคนและสัตว์ ทั่วแผ่นดินอียิปต์ แต่พระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้าง (อพยพ 9:8-18)

7 ภัยพิบัติจากลูกเห็บ : พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดลูกเห็บตกอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน จนพืชผัก ต้นไม้ และพืชพันธ์ธัญญาหารทุกอย่างหักโค่นพังเสียหายเป็นอันมาก สัตว์และคนที่มิได้หลบในที่ปลอดภัยก็ถกลูกเห็บทำลาย ส่วนที่เมืองโกเชนที่คนอิสราเอลอยู่ไม่มีลูกเห็บตก แต่ฟาโรห์ก็ยังไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไป (อพยพ 9:22-26)

8 ภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตน : พระเจ้าบันดาลให้ฝูงตั๊กแตนลงมาเต็มไปหมดจนมองไม้เห็นแผ่นดิน มันกันต้นไม้ทุกต้นที่งอกขึ้นมา ทั้งผัก ผลไม้ มันเข้าไปในราชสำนัก บ้านเรือน จนเต็มหมด แต่ถึงกระนั้นฟาโรห์ก็ยังมีพระทัยแข็งกระด้าง (อพยพ 10:12-15)

9 ภัยพิบัติจากความมืด : พระทรงทำให้เกิดความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์จนขนาดที่เขามองกันไม่เห็น ทุกคนนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกไปไหนตลอด 3 วัน แต่ฟาโรห์ยังมีใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยให้ชนชาติอิสราเอลไป (อพยพ 10:21-29)

10 ภัยพิบัติสุดท้าย มรณกรรมของลูกหัวปี : นี่เป็นภัยพิบัติสุดท้ายที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้น คือ บรรดาลูกหัวปีทั้งหมดของอียิปต์จะต้องตาย ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ จนถึงบุตรหัวปีของทาส ทั้งลูกหัวปีของสัตว์เดียรัจฉาน และจะมีการร้องไห้ทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่บุตรหัวปีทั้งของคนและสัตว์ของอิสราเอลจะปลอดภัย โดยให้อิสราเอลทุกครัวเรือน ฆ่าแกะและเอาเลือดทาไว้ที่วงกบประตูบ้าน (อพยพ 11:1-10, 12:1-13)
 
ภัยพิบัติที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง และมิได้เชื่อว่ามีพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ พระองค์จึงได้ทรงสำแดงให้ฟาโรห์ทราบว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองโลกและจักรวาล เต็มด้วยฤทธิอำนาจ และความชอบธรรม สามารถประทานความยุติธรรมให้กับมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า และจะทรงพิพากษาคนอธรรม
 
ในคืนนั้น หลังจากบุตรหัวปีของฟาโรห์สิ้นแล้ว ฟาโรห์ได้เรียกโมเสสกับอาโรนเข้าไปพบ และบอกให้เขานำประชากรของพระเจ้าทั้งหมดออกไปตามที่ขอไว้
 

เมื่อเดินทางมาถึงทะเลแดงก็ตั้งค่ายพักแรมกันที่นี่ ต่อมาฟาโรห์ก็เกิดเปลี่ยนพระทัยสั่งให้จัดรถรบ และนำทหารไปไล่ตามชนชาติอิสราเอล เมื่อชาวอิสราเอลเห็นกองทัพอียิปต์ก็เกิดความกลัว (อพยพ 12:29-31)

พระเจ้าสั่งให้โมเสสยื่นไม้เท้าออกไปเหนือทะเล แล้วพระเจ้าทรงทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อให้อิสราเอลเดินบนดินแห้งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง แต่ทหารอียิปต์ไล่ตามหลังมาด้วย ทั้งพลม้าและรถรบ เมื่อคนของพระเจ้าขึ้นไปบนฝั่งหมดแล้ว พระเจ้าก็บันดาลให้น้ำทะเลไหลกลับคืนท่วมคนอียิปต์ทั้งพลม้าและรถรบ ไม่เหลือสักคนเดียว อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระเจ้าทรงกระทำแก่คนอียิปต์ ประชากรก็เกรงกลัวพระเจ้า เขาทั้งหลายเชื่อถือพระเจ้า และเชื่อถือโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วย (อพยพ 14:21-31)
 

เมื่อเดินทางไปถึงภูเขาซีนาย พระเจ้าโปรดประทานบัญญัติ 10 ประการให้กับประชากรของพระองค์ผ่านทางโมเสส พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า "เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือ จากแดนทาส"  และทรงสั่งให้พวกเขาถือบัญญัตินี้ และพระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลไปจนถึงดินแดนแห่งพันธสัญญา คือ ดินแดนคานาอันที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งบริบูรณ์ (อพยพ 34:1-4, 27-28)

บัญญัติ 10 ประการจึงถือเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานทางศีลธรรมที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติตาม เพื่อจะเป็นผลดีต่อตนเองและสังคม
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com