:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

“เราต้องเชื่อก่อนแล้วจึงจะเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วถึงจะเชื่อ”


ศาสตราจารย์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไซเบอร์ RSU Cyber University
และผู้จัดการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจ Touro University International, U.S.A.
ศาสตราจารย์ (Professor in Finance and Risk Management) Open System Leadership University, U.S.A.

เมื่อตอนวัยเด็ก ข้าพเจ้าเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต และมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ เสมอ ซึ่งคุณแม่บอกบ่อยครั้งว่า ข้าพเจ้าชอบคิดอะไรแปลก ๆ ไม่เหมือนเด็กคนอื่น วันหนึ่งในช่วงวัยเด็ก ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ และพบข้อความเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นสามารถส่งจดหมายไปเพื่อขอเอกสารมาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อข้าพเจ้าส่งที่อยู่ไปทางไปรษณีย์ ก็ได้รับหนังสือเรียนแบบการ์ตูนส่งมาให้หลายฉบับ ข้าพเจ้าเองก็ทำการบ้านส่งไปหลายครั้ง จนในที่สุดก็มาถึงฉบับสุดท้าย มีมิชชันนารีได้มาที่บ้านของข้าพเจ้าเพื่อแจ้งให้ไปรับประกาศนียบัตร แต่ข้าพเจ้าก็หลบหน้ามิชชันนารีผู้นั้นด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงไม่กล้าที่จะออกไปสนทนาด้วย การติดต่อในช่วงนั้นจึงยุติลง

เมื่อข้าพเจ้าเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอีกหลายครั้งในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูเท่าใดนัก ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าก็ได้ยินถึงเรื่องราวของพระเยซูอีกหลายครั้งหลายหน มีเพื่อนทั้งคนไทยและคนต่างชาติชวนไปคริสตจักร ข้าพเจ้าก็สนใจ แต่ก็ไม่ได้ไป จนกระทั่งวันหนึ่ง มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งได้มาชวนอีกครั้ง ข้าพเจ้าก็เริ่มมีความสนใจและเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับคริสตศาสนา เมื่อถามถึงเรื่องความแตกต่างและข้อปฏิบัติทางพิธีกรรมทางศาสนาบางประการ แต่ไม่ได้รับคำตอบ ความตั้งใจที่จะไปคริสตจักรในสหรัฐอเมริกานั้นจึงยกเลิกไป

ต่อมา เมื่อข้าพเจ้ากลับมายังประเทศไทย และทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็ได้ยินข่าวประเสริฐอีกหลายครั้งทั้งจากลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน จนวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เห็นการประชาสัมพันธ์หนังสือชื่อ “พลังแห่งชีวิต” ซึ่งถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ ข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์ไปเพื่อขอรับหนังสือ ทางผู้รับโทรศัพท์แจ้งว่าจะได้หนังสือภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ปรากฎว่าไม่ถึง 4 วัน ข้าพเจ้าก็ได้รับหนังสือ และก็อ่านจบภายในเย็นวันนั้น ข้าพเจ้าอ่านจนถึงข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าว่า “เราต้องเชื่อก่อนแล้วจึงจะเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วถึงจะเชื่อ” ข้าพเจ้าจึงคิดว่า คงต้องไปลองดูสักครั้ง

ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะลองไปคริสตจักร และได้ติดต่อคริสเตียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมคริสตจักรสองแห่ง ในสัปดาห์แรกที่ไปคริสตจักรแห่งหนึ่งนั้น ข้าพเจ้ายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว เพราะในวันนั้นที่คริสตจักรไม่มีการนำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ ในสัปดาห์ต่อมา ข้าพเจ้าจึงไปร่วมคริสตจักรอีกแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้ามีความเชื่อและต้องการรู้จักพระองค์ จึงได้ตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า

หลังจากวันนั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ หลายครั้งหลายหนที่ข้าพเจ้าเข้าตาจน เผชิญปัญหาและ มองไม่เห็นทางออก พระเจ้าก็จะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่ทางออกและทางรอดทุกครั้งไป ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะมีทางออกที่ง่ายอยู่เสมอ

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ทำให้รู้ว่า “เมื่อข้าพเจ้าเชื่อ ข้าพเจ้าได้เห็นและได้พบกับพระเจ้าอย่างแท้จริง” จึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาศึกษาเรื่องราวของพระเยซู หากท่านเปิดใจออกและเชื่อวางใจในพระเยซูก่อน ท่านก็จะมีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าและจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเช่นกัน
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
รวย...ด้วยรัก
(คุณมนตรี ศรไพศาล )
พระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตเรา
(ภูริพัฒน์ ภูริวรางกูร)
รางวัลจากพระเจ้า
(ด.ญ. พัชรีพร จันทร์เพ็ญ)
เราต้องเชื่อก่อนแล้วจึงจะเห็น
ไม่ใช่เห็นแล้วถึงจะเชื่อ
(รศ.ดร.กิตติพันธ์)
กว่าจะถึงวันนี้ที่เรามี "เรา"
(รติยา & วรชัย)
ความสว่างแห่งชีวิต : ความจริงแท้...
ที่พบได้ในพระเจ้า (ดร.จิตติมา)
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com