:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

รางวัลจากพระเจ้าด.ญ. พัชรีพร จันทร์เพ็ญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
หนูชื่อ ด.ญ. พัชรีพร จันทร์เพ็ญ อายุ 12 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หนูได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่เล็กๆ เพราะเข้าโบสถ์ที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ แต่หนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของพระเยซูคริสต์ และยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริง จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม ปี 2552 คุณแม่ของหนูได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูและมีประสบการณ์กับพระองค์ หนูเห็นพระเจ้าอวยพรคุณแม่ให้มีสุขภาพดีขึ้น รวมทั้งกิจการของครอบครัวก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น หนูจึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูในช่วงเดือนกรกฎาคม เพราะอยากมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเหมือนที่คุณแม่ได้รับ หลังจากนั้น หนูก็ได้เข้าร่วมคริสตจักรและกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหนูได้ร่วมรับใช้เป็นทีมร่ายรำของคริสตจักรด้วยค่ะ

หนูขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรครอบครัวของหนู และทรงอวยพรให้หนูมีสติปัญญาในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น รวมทั้งพระเจ้าทรงอวยพรหนูให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการประกวดวาดรูประบายสีซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดขึ้นในปี 2552 นอกจากนี้ พระองค์ยังสอนให้หนูเป็นคนที่รู้จักยกโทษให้อภัยผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อหนูมีปัญหากับเพื่อนๆ หนูจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้หนูได้คืนดีกับเพื่อนๆ และรักกันเหมือนเดิมค่ะี

หนูจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ และทุกท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ หนูเชื่อว่าทุกท่านจะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ และได้รับการอวยพรเหมือนที่หนูและคุณแม่ได้รับค่ะ


ผลงานที่ได้รับรางวัล


• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 :ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพซึ่งจัดโดย บริษัทปตท.
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพในงานวันเด็กของโรงเรียนวิชัยวิทยา
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพในงานวันเด็กของโรงเรียนวิชัยวิทยา และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดฟ้อนเล็บของโรงเรียน
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพซึ่งจัดโดย กรมป่าไม้ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคัดลายมือของโรงเรียน
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสีงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 (http://web.agri.cmu.ac.th/kasetfair52/report.asp?NID=1000000031)

 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
รวย...ด้วยรัก
(คุณมนตรี ศรไพศาล )
พระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตเรา
(ภูริพัฒน์ ภูริวรางกูร)
รางวัลจากพระเจ้า
(ด.ญ. พัชรีพร จันทร์เพ็ญ)
เราต้องเชื่อก่อนแล้วจึงจะเห็น
ไม่ใช่เห็นแล้วถึงจะเชื่อ
(รศ.ดร.กิตติพันธ์)
กว่าจะถึงวันนี้ที่เรามี "เรา"
(รติยา & วรชัย)
ความสว่างแห่งชีวิต : ความจริงแท้...
ที่พบได้ในพระเจ้า (ดร.จิตติมา)
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com